• 09

  aug

  Förslag till föreskrifter om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg

  Läs mer
 • 21

  aug

  Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:174) om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar bulklast

  Läs mer
 • 02

  jul

  Yttrande över promemorian Bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)

  Läs mer
 • 29

  feb

  Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

  Läs mer