Förslag till föreskrifter om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-72, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

fartyg