• 08

  nov

  Skolverkets remiss med förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

  Läs mer
 • 06

  maj

  Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare och i förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare, m.m.

  Läs mer
 • 27

  apr

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare och till föreskrifter och allmänna råd om kompetensprofiler för utnämning av lektor

  Läs mer
 • 16

  feb

  Yttrande över Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

  Läs mer