Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare och till föreskrifter och allmänna råd om kompetensprofiler för utnämning av lektor

Den 1 juli 2011 träder förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor i kraft. I föreliggande remiss föreslås föreskrifter om dels introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare, dels kompetensprofiler för utnämning till lektor. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bl.a. planering, dokumentation och bedömning av introduktionsperioden samt om kompetensprofiler som anger vad som krävs för att bedriva undervisning som lärare eller förskollärare respektive för att kunna utnämnas till lektor. Syftet uppges vara att göra skolverksamheten likvärdig och av hög kvalitet i hela landet.