• 21

  maj

  Finansinspektionens remiss om förslag till ändring av föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  Läs mer
 • 02

  apr

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.

  Läs mer
 • 07

  jan

  Yttrande över betänkandet Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)

  Läs mer
 • 02

  mar

  Yttrande över förslag om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder

  Läs mer