• 20

  mar

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag jämte komplettering

  Läs mer
 • 09

  mar

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till it-statistik

  Läs mer
 • 17

  mar

  Yttrande över Statistiska Centralbyråns remiss om föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till it-statistik.

  Läs mer
 • 18

  mar

  Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till IT-statistik

  Läs mer