Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till IT-statistik

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 30 mars 2011 (diarienummer N 2008:05/2011/110). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

IT-statistik