• 10

  nov

  Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

  Läs mer
 • 25

  nov

  Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

  Läs mer
 • 27

  nov

  Yttrande över ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

  Läs mer
 • 13

  dec

  Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

  Läs mer