Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd.

Förslagsställaren föreslår bland annat en ändring i sista ansökningsdatum för jordbrukarna. Vidare föreslås även en förenklad ansökningsprocess för juridiska personer som söker stöd till unga jordbrukare och en möjlighet att förlänga åtaganden för jordbrukare som har ett åtagande som löper ut 2021. De flesta övriga ändringar är redaktionella och av mindre betydelse för jordbrukarna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

jordbrukarstöd