Yttrande över ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd. Det anges att ändring av ansökanföreskriften främst berör sista ansökningsdatum och införandet av en ny paragraf med anledning av att förlängning av åtaganden ska vara möjliga att göra från och med 2020. Det anges vidare att de flesta av ändringarna som föreslås är redaktionella vilket bland annat inkluderar ändring av årtal från 2019 till 2020.

Det anges även att föreskrifterna idag innehåller samlade gemensamma bestämmelser främst för hur jordbrukare ansöker om stöd. Det finns bland annat grundläggande krav för ansökan, viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtaganden för miljöersättningar görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag och regler för överlåtelser. En stor del av reglerna för ansökningsprocessen anges redan finnas i EU-regelverket.

Taggar:

jordbrukarstöd