• 16

  maj

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar

  Läs mer
 • 10

  sep

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar

  Läs mer
 • 12

  okt

  Yttrande över slutbetänkandet Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form (SOU 2011:18)

  Läs mer
 • 05

  maj

  Yttrande över förslag till ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:13) om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar

  Läs mer