Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag om föreskrifter (SSMFS 20xx:x) om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar.

I remissen anges att de föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft under olika år. Åren som anges är 2020, 2021, 2022 och 2023.