• 24

  feb

  Yttrande över promemoria Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider

  Läs mer
 • 29

  aug

  Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken, delrapport 2, Förändringar av sanktionssystemet för kör- och vilotider

  Läs mer
 • 29

  sep

  Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens framställning om kontroll av kör- och vilotider i företag

  Läs mer
 • 11

  nov

  Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

  Läs mer