• 01

  sep

  Yttrande över En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (Promemoria)

  Läs mer
 • 27

  maj

  Yttrande över Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (promemoria)

  Läs mer
 • 19

  maj

  Yttrande över förslag till ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

  Läs mer
 • 09

  Dec

  Yttrande över Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete (promemoria)

  Läs mer
 • 10

  apr

  Yttrande över betänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

  Läs mer
 • 29

  jan

  Yttrande över Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete

  Läs mer