• 12

  jan

  Yttrande över Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (promemoria)

  Läs mer
 • 01

  sep

  Yttrande över En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (Promemoria)

  Läs mer
 • 27

  maj

  Yttrande över Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (promemoria)

  Läs mer
 • 19

  maj

  Yttrande över förslag till ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

  Läs mer