• 11

  okt

  Yttrande över Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29)

  Läs mer
 • 13

  sep

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

  Läs mer
 • 19

  jun

  Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

  Läs mer
 • 19

  feb

  Yttrande över Socialdepartementets delbetänkande (SOU 2012:75) – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

  Läs mer