• 29

  sep

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom hälso- och sjukvård samt föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer
 • 24

  feb

  Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer