• 02

  dec

  Jordbruksverkets remiss avseende förslag om ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

  Läs mer
 • 26

  aug

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

  Läs mer
 • 10

  dec

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

  Läs mer
 • 09

  feb

  Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

  Läs mer