• 07

  apr

  Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare och föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning

  Läs mer
 • 21

  jan

  Kanslisvar över Skolverkets remiss om ändringar i föreskrifterna SKOLFS 2011:35, SKOLFS 2011:36 och SKOLFS 2011:37

  Läs mer
 • 08

  nov

  Skolverkets remiss med förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

  Läs mer
 • 02

  jun

  Yttrande över promemorian Legitimation för lärare och förskollärare

  Läs mer