• 02

  mar

  Yttrande över Livsmedelsverkets förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser

  Läs mer
 • 28

  jun

  Livsmedelsverkets remiss av förslag till ändringar av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

  Läs mer
 • 22

  dec

  Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser

  Läs mer
 • 23

  apr

  Förslag till utformning av bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

  Läs mer