• 27

  aug

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer
 • 13

  jun

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

  Läs mer
 • 13

  nov

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift, m.m.

  Läs mer
 • 24

  nov

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer