• 21

  sep

  Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning

  Läs mer
 • 11

  apr

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lotsning

  Läs mer
 • 26

  okt

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar i verkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer
 • 13

  okt

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lotsning

  Läs mer