• 24

  jun

  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

  Läs mer
 • 06

  nov

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om passagerarfartyg på inrikes resa

  Läs mer
 • 07

  jan

  Näringsdepartementets promemoria om genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet på passagerarfartyg

  Läs mer
 • 24

  nov

  Yttrande över promemorian Nya utbildningar för personal på passagerarfartyg och på fartyg som trafikerar polarområden

  Läs mer