• 18

  aug

  Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om presstöd

  Läs mer
 • 05

  feb

  Myndigheten för press, radio och tv:s förslag på ändrade föreskrifter om presstöd

  Läs mer
 • 05

  feb

  Yttrande över Presstödskommitténs utredning Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

  Läs mer
 • 18

  maj

  Remissvar avseende Förslag till Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd

  Läs mer