• 01

  apr

  Yttrande över promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

  Läs mer
 • 18

  apr

  Yttrande över promemoria Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

  Läs mer
 • 30

  nov

  Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

  Läs mer
 • 14

  mar

  Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandragande KOM(2016) 26 slutlig

  Läs mer