• 24

  feb

  Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

  Läs mer
 • 05

  mar

  Yttrande över förslag till föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

  Läs mer
 • 06

  apr

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

  Läs mer
 • 20

  apr

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

  Läs mer