• 02

  jun

  Remiss av betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

  Läs mer
 • 24

  mar

  Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd (2010:2) om statligt stöd till energikartläggning

  Läs mer
 • 09

  feb

  Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

  Läs mer
 • 28

  jan

  Kulturdepartementets promemoria Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter

  Läs mer