• 12

  jan

  Förslag till nya föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat m.m.

  Läs mer
 • 17

  jul

  Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om teknisk sprit

  Läs mer
 • 30

  mar

  Yttrande över förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över Socialdepartementets promemoria om teknisk sprit m.m.

  Läs mer