Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om teknisk sprit

Regelrådet har tidigare tagit ställning till ett – med något undantag – identiskt förslag från Folkhälsoinstitutet till föreskrifter om teknisk sprit, se Regelrådets beslut den 12 december 2010, dnr N2008:05/2010/445. Vad Folkhälso­institutet nu föreslagit föranleder inte Regelrådet att avge något nytt yttrande.

Taggar:

teknisk sprit