Förslag till nya föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande