• 27

  apr

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

  Läs mer
 • 29

  jun

  MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S)

  Läs mer
 • 21

  apr

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

  Läs mer
 • 01

  sep

  Yttrande över Justitiedepartementets utredning Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26)

  Läs mer