• 22

  jan

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

  Läs mer
 • 24

  feb

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal (SJÖFS 2015:1)

  Läs mer
 • 17

  mar

  Yttrande över Sjöfartsverkets remiss av förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

  Läs mer
 • 24

  nov

  Förslag till Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal

  Läs mer