Förslag till Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.