• 24

    feb

    Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

    Läs mer
  • 20

    sep

    Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av

    Läs mer
  • 06

    jul

    Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 200:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

    Läs mer
  • 01

    feb

    Yttrande över förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

    Läs mer