• 24

  feb

  Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 20

  sep

  Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av

  Läs mer
 • 06

  jul

  Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 200:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 01

  feb

  Yttrande över förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer