• 06

  jul

  Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 200:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om ansökan om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

  Läs mer
 • 01

  feb

  Yttrande över förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om utbyte av läkemedel

  Läs mer