• 09

  apr

  Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

  Läs mer
 • 01

  jul

  Yttrande över Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

  Läs mer
 • 31

  aug

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

  Läs mer