• 18

  aug

  Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

  Läs mer
 • 25

  aug

  Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  Läs mer
 • 26

  jun

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

  Läs mer
 • 12

  okt

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

  Läs mer