Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 5 MB)