Internationellt arbete

Regelrådet är medlem i det informella europeiska nätverket RegWatchEurope. Inom nätverket har medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om bland annat konsekvensutredningar. Medlemmarna är alla oberoende granskningsorgan som granskar kvaliteten på konsekvensutredningar. Mandaten och granskningsorganens uppdrag skiljer sig dock åt och det finns till exempel de som även granskar kvaliteten på konsekvensutredningar inom fler områden än företag.

 

 

 

Utöver Regelrådet består RegWatchEurope av följande medlemmar:

National Regulatory Control Council (NKR), Tyskland.

Advisory Board on Regulatory Burden (ATR), Nederländerna.

Finnish Council of Regulatory Impact Assessment (FCRIA), Finland.

Regulatory Policy Committee (RPC), Storbritannien.

Regulatory Impact Assessment Board (RIAB), Tjeckien.

Regelrådet (NBRC), Norge.

Näringslivets EU- och Regelforum (DBRF), Danmark.