Granskningen i siffror

År 2020 har Regelrådet behandlat 390 ärenden. 147 av dessa ledde till yttranden (motsvarande en andel på 38 procent) och 243 ledde till kanslisvar (motsvarande en andel på 62 procent).

Yttranden

Resultat per aspekt

Översikt

Regelgivare