Granskningen i siffror

Under år 2018 har Regelrådet behandlat 307 ärende. 151 av dessa ledde till yttranden (motsvarande en andel på 49 procent) och 156 ledde. till kanslisvar (motsvarande en andel på 51 procent). Utöver det inkom 15 konsekvensutredningar upprättade på EU-nivå, varav 13 ledde till yttranden av Regelrådet.

Yttranden

Resultat per aspekt

Översikt

Regelgivare