Svarstid för remisser

Regelrådet sammanträder varannan vecka, med undantag för semesterperioden på sommaren. Vi önskar därför få remisser med minst två veckors svarstid i förhållande till Regelrådets mötesdatum. Mötesdatum finns här: Regelrådets sammanträden

Om du skickar remiss utan hänsyn till Regelrådets mötesdatum, kan den komma fel i mötesintervallerna så att det blir svårt att hinna med att bereda remissvar.

Mer om svarstid finns här: Riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet

Var vänlig ange tydligt vilket diarienummer din remiss har, ert önskade svarsdatum samt till vilken e-postadress Regelrådets remissvar ska skickas.