Sammanträdesdagar

Höstterminen 2019

21 augusti.

4 och 18 september.

2, 16 och 23 oktober.

6 och 20 november.

4 och 18 december.

 

Vårterminen 2019

16 och 30 januari.

13 och 28 februari.

13 och 27 mars.

10 och 24 april.

8 och 22 maj.

5 och 19  juni.