Sammanträdesdagar

Vår och höst termin 2020

22 januari.

5 och 19 februari.

4 och 18  mars.

1, 15 och 29 april.

13 och 28 maj.

10 och 24  juni.

19 aug.

2, 16 och 30 sep.

14 och 28 okt.

11 och 25 nov.

9 och 18 dec.