Sammanträdesdagar

Höstterminen 2022

16 och 31 augusti,

14 och 28 september,

12 och 26 oktober,

9 och 23 november,

7 och 21 december.