Sammanträdesdagar

Vår och höst termin 2021

13 och 27 januari

10 och 24 februari

10, 24 och 31 mars

14 och 28 april

12 och 26 maj

9, 23 och 30 juni

18 augusti

1, 15 och 29 september

13 och 27 oktober

10 och 24 november

8 och 22 december