Sammanträdesdagar

Vårterminen 2024

10 och 23 januari
7 och 21 februari
6 och 20 mars
3 och 17 april
2, 15 och 29 maj
12 och 26 juni
3 juli

Höstterminen 2024

14 och 28 augusti
11 och 25 september
9 och 23 oktober
6 och 20 november
4 och 18 december