Sammanträdesdagar

Höstterminen 2022

16 och 31 augusti,

14 och 28 september,

12 och 26 oktober,

9 och 23 november,

9 och 21 december.

Vårtermin 2023

Januari: 11 och 25.

Februari: 8 och 22.

Mars: 8 och 22.

April: 5 och 19.

Maj: 3, 17 och 31.

Juni: 14 och 28.

Juli: 5 (Preliminär och vid behov).

Hösttermin 2023

Augusti: 16 och 30.

September: 13 och 27.

Oktober: 11 och 25.

November: 8 och 22.

December: 6 och 20.