Sammanträdesdagar

Vår och höst termin 2020

22 januari.

5 och 19 februari.

4 och 18  mars.

1, 15 och 29 april.

13 och 28 maj.

10 och 24  juni.

19 aug.

2, 16 och 30 sep.

14, 23 (extrainsatt) och 28 okt.

11, 20 (extrainsatt) och 25 nov.

9 och 18 dec.

Vår och höst termin 2021

13 och 27 januari

10 och 24 februari

10, 24 och 31 mars

14 och 28 april

12 och 26 maj

9 och 23 juni

18 augusti

1, 15 och 29 september

13 och 27 oktober

10 och 24 november

8 och 22 december