Sammanträdesdagar

Vårtermin 2022

12 och 26 januari,

9 och 23 februari,

9 och 23 mars,

6 och 20 april,

6 och 17 maj,

1, 15 och 30 juni.

Höstterminen 2022

16 och 31 augusti,

14 och 28 september,

12 och 26 oktober,

9 och 23 november,

7 och 21 december.