Sammanträdesdagar

Vår- och hösttermin 2021

13 och 27 januari
10 och 24 februari
10, 24 och 31 mars
14 och 28 april
12 och 26 maj
9, 23 och 30 juni
18 augusti
1, 15 och 29 september
13 och 27 oktober
10 och 24 november

8 och 22 december

Vårtermin 2022

12 och 26 januari
9 och 23 februari
9 och 23 mars
6 och 20 april
4 och 18 maj
1, 15 och 29 juni