Sammanträdesdagar

Vårtermin 2022

12 och 26 januari
9 och 23 februari
9 och 23 mars
6 och 20 april
4 och 18 maj
1, 15 och 29 juni