Sammanträdesdagar

Vår och höst termin 2021

13 och 27 januari

10 och 24 februari

10, 24 och 31 mars

14 och 28 april

12 och 26 maj

9 och 23 juni

18 augusti

1, 15 och 29 september

13 och 27 oktober

10 och 24 november

8 och 22 december