Ledamöter

Anna-Lena Bohm

Ordförande

Entreprenör

Anna-Lena Bohm har en bakgrund som egenföretagare inom tjänstesektorn. Under åren 2012-2019 var Anna-Lena vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt ordförande för SME, (Small and Medium sized Enterprises), kommittén. Hon var även vice ordförande i Business Europes Entrepreneurship and SME Committee unde åren 2015-2017 för att sedan övergå till ordförande för kommittén 2017-2021.

Lennart Renbjer

Vice ordförande

Jur. kand.

Lennart Renbjer var 2004 – 2014 rättschef på Näringsdepartementet. Efter jur.kandexamen i Lund, tingstjänstgöring i Västervik och tjänstgöring vid Kammarrätten i Stockholm kom han till Kommunikationsdepartementet som rättssakkunnig och arbetade där till 1992, då han blev myndighetschef för Styrelsen för Riksfärdtjänst. År 1994 återvände han till Regeringskansliet och arbetade främst med lagstiftningsfrågor inom transportsektorn. Han hade tillika uppgiften att vara beredskapschef. Lennart Renbjer har även vikarierat som föredragande i riksdagens trafikutskott och som chefsjurist i dåvarande Transportrådet samt genomfört och deltagit i olika utredningar. Han är delägare och styrelseledamot i handelsföretaget Renbjer Fine Spirits AB samt driver egen konsultverksamhet.

Hans Peter Larsson

Ledamot

Skattejurist

Hans Peter Larsson är skatteansvarig vid FAR. Han är auktoriserad skatterådgivare FAR. Hans Peter är  mångårig partner i revisions- och kunskapsföretaget PwC. Han har tidigare arbetat med lagstiftningsfrågor inom Företagarna och är nu aktiv inom Accountancy Europe, revisionsbranschens intresseorganisation inom EU.

Lars Silver

Ledamot

Professor

Lars Silver är professor i handel och logistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt biträdande prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Lars är för närvarande även ordförande i Svenska företagsekonomers förening som samlar närmare niohundra anställda företagsekonomer på 25 svenska lärosäten. Lars disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om finansiering av mindre företag och har därefter arbetat tio år vid KTH med bland annat utredningar gällande förmånsrätt, företagares borgensåtaganden och affärsänglanätverk. Lars har också arbetat med ett antal projekt rörande mindre företags finansiering och allmänna tillväxt och har under åren intervjuat över etthundra företagsledare om frågor rörande företags tillväxt.

 

Helena Fond

Ledamot

Helena Fond arbetade tidigare som expert på regelförenklingsfrågor på Företagarna och innan dess som biträdande regionchef i samma organisation med ansvar för Stockholms län, Mälardalen och Gotland. Hon har även erfarenhet från riksdagskansliet i ett antal roller. Under ett flertal år arbetade Helena för organisationen Ung Företagsamhet och har även drivit egna företag.

Peter Nilsson

Ersättare

Presentation och foto kommer.

 

Hanifeh Khayyeri

Ersättare

Presentation och foto kommer.

 

Roland Sigbladh

Ersättare

Presentation och foto kommer.