Ledamöter

Vakant

Ordförande

Ny ordförande ska utses inom kort.

Claes Norberg

Vice ordförande

(f. 1960) jur. dr.

Claes Norberg är verksam som redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet. Han är även ersättare i Tillsynsnämnden vid Revisorsnämnden och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Anna-Lena Bohm

Ledamot

(f. 1957) entreprenör

Anna-Lena Bohm har en bakgrund som egenföretagare inom Service sektorn. Under åren 2012-2019 var Anna-Lena Vice Ordf i Svenskt Näringsliv samt Ordförande för SME, (Small and Medium sized Enterprises), kommittén. Hon var även Vice Ordf i Business Europes Entrepreneurship and SME Committee unde åren 2015-2017 för att sedan övergå till Ordförande för kommittén under juli 2017- juni 2021.

Lennart Renbjer

Ledamot

(f. 1948) jur. kand.

Lennart Renbjer var 2004 – 2014 rättschef i Näringsdepartementet.  Efter jur.kandexamen i Lund, tingstjänstgöring i Västervik och tjänstgöring vid Kammarrätten i Stockholm kom han till Kommunikationsdepartementet som rättssakkunnig och arbetade där till 1992, då han blev myndighetschef för Styrelsen för Riksfärdtjänst. År 1994 återvände han till Regeringskansliet och arbetade främst med lagstiftningsfrågor inom transportsektorn. Han hade tillika uppgiften att vara beredskapschef. Lennart Renbjer har även vikarierat som föredragande i riksdagens trafikutskott och som chefsjurist i dåvarande Transportrådet samt genomfört och deltagit i olika utredningar. Han är delägare och styrelseledamot i handelsföretaget Renbjer & Magnusson AB samt driver egen konsultverksamhet.

Hans Peter Larsson

Ledamot

(f. 1958) skattejurist

Hans Peter Larsson är skatteansvarig vid FAR. Han är Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är  mångårig partner i revisions- och kunskapsföretaget PwC. Han har tidigare arbetat med lagstiftningsfrågor inom Företagarna och är nu aktiv inom Accountancy Europé, revisionsbranschens intresseorganisation inom EU.

Hanna Björknäs

Ersättare

(f. 1976) jur. kand.

Hanna Björknäs är förbundsjurist på fackförbundet Byggnads med ett särskilt ansvar för EU-relaterade frågor. Hon har tidigare arbetat som ämnesråd på Arbetsmarknadsdepartementet där hon bland annat ansvarade för regelförenklingsarbetet på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar och också arbetat som sekreterare i utredningar både på det arbetsrättsliga området och inom offentlig upphandling.

 

Lars Silver

Ersättare

(f. 1966) professor

Lars Silver är professor i Handel och Logistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt biträdande prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Lars är för närvarande även ordförande i Svenska företagsekonomers förening som samlar närmare niohundra anställda företagsekonomer på 25 svenska lärosäten. Lars disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om finansiering av mindre företag och har därefter arbetat tio år vid KTH med bland annat utredningar gällande förmånsrätt, företagares borgensåtaganden och affärsänglanätverk. Lars har också arbetat med ett antal projekt rörande mindre företags finansiering och allmänna tillväxt och har under åren intervjuat över etthundra företagsledare om frågor rörande företags tillväxt.

 

Marie-Louise Strömgren

Ersättare

(f. 1949) Socionom, förvaltningslinjen Stockholm

Marie-Louise Strömgren har varit anställd på SACO (1978-2011). Senast som utredare med särskilt ansvar för sakområdena socialförsäkringar resp arbetstider och har även arbetat med arbetsrättsfrågor. Hon har deltagit i ett antal statliga utredningar inom dessa områden. Dessförinnan har Strömgren arbetat som förhandlare på SACO om löner, allmänna villkor och arbetstider. Hon har också ansvarat för förhandlingar om omställningsavtal för den kommunala resp statliga sektorn och varit ledamot i Trygghetsstiftelsens styrelse (1990-2011). Samt varit ledamot i Arbetsdomstolen, nu senast åren 2010-2016.