Ledamöter

Elisabeth Thand Ringqvist

Ordförande

(f. 1972) Civilekonom

Elisabeth Thand Ringqvist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Elisabeth startade sitt första företag som 20-åring och är idag affärsängel och investerare i startups. Hon har en bakgrund som VD på Företagarna och konsult på McKinsey. Elisabeth var som politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson med och formade Regelrådet 2008.

Claes Norberg

Vice Ordförande

(f. 1960) jur. dr.

Claes Norberg är verksam som redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet. Han är även ersättare i Tillsynsnämnden vid Revisorsnämnden och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Hanna Björknäs

Ledamot

(f. 1976) jur. kand.

Hanna Björknäs är förbundsjurist på fackförbundet Byggnads med ett särskilt ansvar för EU-relaterade frågor. Hon har tidigare arbetat som ämnesråd på Arbetsmarknadsdepartementet där hon bland annat ansvarade för regelförenklingsarbetet på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar och också arbetat som sekreterare i utredningar både på det arbetsrättsliga området och inom offentlig upphandling.

 

Yvonne von Friedrichs

Ledamot

(f. 1955) ekon. dr. och professor

Yvonne von Friedrichs disputerade vid Stockholms universitet och arbetar sedan ett antal år som professor i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap vid Mittuniversitetet i Östersund där hon även innehar en docentur i Turismvetenskap. Hon är också gästprofessor vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes forskningsintresse är främst inriktat på entreprenörskap och företagande kopplat till lokal och regional utveckling med speciellt fokus på förnyelseprocesser samt företagande på lika villkor. Förutom att föreläsa och handleda ett antal doktorander verkar Yvonne som ämnesföreträdare för företagsekonomi vid Mittuniversitetet. Hon är verksam som forskningsledare för ett antal forskningsprojekt med såväl nationella som internationella aktörer inom samt utanför akademin.

Lennart Renbjer

Ledamot

(f. 1948) jur. kand.

Lennart Renbjer var 2004 – 2014 rättschef i Näringsdepartementet.  Efter jur.kandexamen i Lund, tingstjänstgöring i Västervik och tjänstgöring vid Kammarrätten i Stockholm kom han till Kommunikationsdepartementet som rättssakkunnig och arbetade där till 1992, då han blev myndighetschef för Styrelsen för Riksfärdtjänst. År 1994 återvände han till Regeringskansliet och arbetade främst med lagstiftningsfrågor inom transportsektorn. Han hade tillika uppgiften att vara beredskapschef. Lennart Renbjer har även vikarierat som föredragande i riksdagens trafikutskott och som chefsjurist i dåvarande Transportrådet samt genomfört och deltagit i olika utredningar. Han är delägare och styrelseledamot i handelsföretaget Renbjer & Magnusson AB samt driver egen konsultverksamhet.

Lars Silver

Ersättare

(f. 1966) Professor

Lars Silver är professor i Handel och Logistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt biträdande prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Lars är för närvarande även ordförande i Svenska företagsekonomers förening som samlar närmare niohundra anställda företagsekonomer på 25 svenska lärosäten. Lars disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om finansiering av mindre företag och har därefter arbetat tio år vid KTH med bland annat utredningar gällande förmånsrätt, företagares borgensåtaganden och affärsänglanätverk. Lars har också arbetat med ett antal projekt rörande mindre företags finansiering och allmänna tillväxt och har under åren intervjuat över etthundra företagsledare om frågor rörande företags tillväxt.

 

Marie-Louise Strömgren

Ersättare

(f. 1949) Socionom, förvaltningslinjen Stockholm

Marie-Louise Strömgren har varit anställd på SACO (1978-2011). Senast som utredare med särskilt ansvar för sakområdena socialförsäkringar resp arbetstider och har även arbetat med arbetsrättsfrågor. Hon har deltagit i ett antal statliga utredningar inom dessa områden. Dessförinnan har Strömgren arbetat som förhandlare på SACO om löner, allmänna villkor och arbetstider. Hon har också ansvarat för förhandlingar om omställningsavtal för den kommunala resp statliga sektorn och varit ledamot i Trygghetsstiftelsens styrelse (1990-2011). Samt varit ledamot i Arbetsdomstolen, nu senast åren 2010-2016.

Annika Bergman

Ersättare

(f. 1966) Lantmästare och företagare

Annika Bergman är delägare i Elgesta Förvaltning AB, ett lantbruk utanför Örebro. Dessutom äger hon Agromind AB, ett konsultföretag inom det gröna näringslivet. Annika verkar som föredragshållare, krönikör och författare inom områden som företagande, ledarskap och landsbygdsutveckling. Hon har flera styrelseuppdrag, för närvarande bland annat som ledamot i LRFs förbundsstyrelse, vice ordförande Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, ordförande Hushållningssällskapet Halland, vice ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning, ledamot i Folk o Försvar, ledamot i Biototal Group AB samt ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen. Annika är aktiv i SME-Kommittén inom Svenskt Näringsliv, engagerad i regelförenkling genom NNRs företagargrupp. Dessutom är hon ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin sedan 2004.