2017-05-03

Finansinspektionen

Finansinspektionens förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2 och Mifir