2016-06-22

Miljö- och energidepartementet

Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 2016:22)