2016-12-07

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets förslag om upphävande av föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter