2016-11-09

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare