2016-03-02

Kulturdepartementet

Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena