2016-11-09

Sjöfartsverket

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av lots- och farledsföreskrifterna

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning