Lennart Renbjer

Jur. kand.

Lennart Renbjer var 2004 – 2014 rättschef på Näringsdepartementet. Efter jur.kandexamen i Lund, tingstjänstgöring i Västervik och tjänstgöring vid Kammarrätten i Stockholm kom han till Kommunikationsdepartementet som rättssakkunnig och arbetade där till 1992, då han blev myndighetschef för Styrelsen för Riksfärdtjänst. År 1994 återvände han till Regeringskansliet och arbetade främst med lagstiftningsfrågor inom transportsektorn. Han hade tillika uppgiften att vara beredskapschef. Lennart Renbjer har även vikarierat som föredragande i riksdagens trafikutskott och som chefsjurist i dåvarande Transportrådet samt genomfört och deltagit i olika utredningar. Han är delägare och styrelseledamot i handelsföretaget Renbjer Fine Spirits AB samt driver egen konsultverksamhet.