Hanna Björknäs

(f. 1976) jur. kand.

Hanna Björknäs är förbundsjurist på fackförbundet Byggnads med ett särskilt ansvar för EU-relaterade frågor. Hon har tidigare arbetat som ämnesråd på Arbetsmarknadsdepartementet där hon bland annat ansvarade för regelförenklingsarbetet på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar och också arbetat som sekreterare i utredningar både på det arbetsrättsliga området och inom offentlig upphandling.